Công ty ở Xã Đại Ân 2, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÔ HẢI THUẬN

Trụ sở: ấp Thanh Liêm, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Thu Nguyệt

TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI ÂN 2

Trụ sở: ấp Chợ, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG THCS ĐẠI ÂN 2

Trụ sở: ấp Chợ, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG THCS TÚ ĐIỀM

Trụ sở: ấp Tú Điềm, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI ÂN 2 A

Trụ sở: ấp Chợ, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI ÂN 2 B

Trụ sở: ấp Ngan Rô 2, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI ÂN 2 C

Trụ sở: ấp Tú Điềm, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

UBND XÃ ĐẠI ÂN 2

Trụ sở: ấp Chợ, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÁNH MINH

Trụ sở: ấp chợ, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Đa Rết

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THỊ ĐÔNG

Trụ sở: ấp Chợ, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Đông

DNTN NGAN RÔ

Trụ sở: ấp Chợ, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Kỹ Vĩnh Phước

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM LY

Trụ sở: ấp Chợ, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Kim Ly