Công ty ở Phường 3, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỜNG 3

Trụ sở: Khóm Tiền, Phường 3, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN NGOAN

Trụ sở: Số 156 Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Bạch Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÁM TUẤN

Trụ sở: Số 143, Đường 3/2, Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Minh Tuấn