Công ty ở Thị Xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG NGỌC ẨN

Trụ sở: 147 Lê Lợi, khóm 2, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Ngọc Ẩn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ MINH CHIẾN

Trụ sở: ấp No Tom, Xã Hòa Đông, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Minh Chiến

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI TÁNG THIÊN ĐÀNG

Trụ sở: ấp Giồng Nổi, Xã Vĩnh Hải, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lý Sên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÒ GIẾT MỔ TẬP TRUNG TRƯỜNG KỲ

Trụ sở: Khóm Soài Côn, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Hứa Việt Ngư

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HỒNG NGỌC

Trụ sở: 39 Trưng Trắc, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hồng Ngọc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG HÔN

Trụ sở: Khóm Biển Dưới, Phường Vĩnh Phước, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Hôn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN CHÂU KHÁNH

Trụ sở: Khóm Châu Khánh, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hữu Thạch

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN SƠN ĐƯỜNG

Trụ sở: Khóm Wáth Pích, Phường Vĩnh Phước, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Sơn Đường

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 940

Trụ sở: Số 133C Nguyễn Huệ, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Hai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM VẠN THÔNG

Trụ sở: Số 156D Phan Thanh Giản, Khóm 2, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Gia Thịnh

CÔNG TY TNHH LƯU ĐỨC HẠNH

Trụ sở: Số 98A, Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lưu Đức Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN RỒNG VÀNG

Trụ sở: Khu 5 Lê Lai, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Hồ Kim Anh

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HẢI

Trụ sở: Trà Sết, Xã Vĩnh Hải, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU HÒA ĐẠI

Trụ sở: 172Đ Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Châu Xèn Tịch

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN NGUYỆT HÀ

Trụ sở: 189 Đường 30/4, Khóm 2, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Yến Mi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHƯU CHÍ THÀNH

Trụ sở: Số 5B, đường Trưng Nhị, Khóm 4, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Hàng Thị Thu

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TÂN 3

Trụ sở: Tham Chu, Xã Vĩnh Tân, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH TÂN

Trụ sở: Nô Puôl, Xã Vĩnh Tân, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH HỒ BỂ

Trụ sở: ấp Giồng Nổi, Xã Vĩnh Hải, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Hồ Việt Thi

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LONG CHÂU DƯƠNG

Trụ sở: Khóm 4 đường Nam Sông Hậu, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Châu Ngọc Lâm

TRƯỜNG THCS VÀ THPT KHÁNH HÒA

Trụ sở: Khóm Bưng Tum, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAY MẶC QUẾ PHƯƠNG

Trụ sở: Số 153, ấp Lai Hòa, Xã Lai Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Châu Văn Tổng

CÔNG TY TNHH ĐẠI HOÀNG CHÁNH

Trụ sở: ấp Lai Hòa, Xã Lai Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hoàng Chánh

BAN CHỈ ĐẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 TX VĨNH CHÂU

Trụ sở: Đường 30/4 Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ ARTEMIA VĨNH CHÂU

Trụ sở: Nô Puôl, Xã Vĩnh Tân, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Hoàng Vũ

HỢP TÁC XÃ HÀNH TÍM VĨNH CHÂU

Trụ sở: Khóm Soài Côn, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Triều Huy

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HÂN TUẤN

Trụ sở: Khóm Sở Tại B, Phường Vĩnh Phước, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Ngọc Tuấn

CÔNG TY TNHH NHƯ HÀO PHÁT

Trụ sở: 135 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Vĩnh Châu, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Tống Văn Sen

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ VĨNH CHÂU

Trụ sở: phường Vĩnh Phước, Phường Vĩnh Phước, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Văn Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG KỲ HÒA

Trụ sở: 112 Đường 30/4, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lại Tấn Hưng