Công ty ở Tỉnh Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯỚNG VƯƠNG

Trụ sở: Kiot số K01, Trung tâm Thương mại Long Hoa, Thị trấn Hòa Thành, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Tấn Vương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM LONG

Trụ sở: Số 1240, ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hoàng Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH PHƯƠNG

Trụ sở: Số 1257, đường 781, ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Minh Phương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC SƠN

Trụ sở: Tổ 3, KP1 Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Văn Bách

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM THOA

Trụ sở: Số 233, tổ 11, ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN TIẾN

Trụ sở: Tổ 4, khu phố 2, TT. Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thanh Tiến

DIỆP MINH NHỨT (LÒ MÌ)

Trụ sở: Ô1/91 Trường Phú Trường Đông, Xã Trường Đông, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Diệp Minh Nhứt

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG ĐỨC

Trụ sở: Tổ 3, ấp Tân Trung, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Thị Thuý

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÝ CA NÁM

Trụ sở: Khu phố 2, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lý Ca Nám

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC LONG

Trụ sở: Đường 785, thửa đất 160, tờ bản đồ số 20, khu phố 1, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trình Thị Tuyết

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯỜNG VÂN

Trụ sở: Số 206/4 đường 30/4 ấp Ninh Trung, Thành Phố Tây Ninh, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Anh Khoa

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM THANH 2

Trụ sở: Số 1256 ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Quốc Công

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM THANH

Trụ sở: Số 1256, ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Quốc Tiến

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM LONG

Trụ sở: B2, chợ Phước Minh, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thị Thủy

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HẠNH

Trụ sở: Chợ Phước Minh, ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Thị Ngọc Hạnh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIÊN

Trụ sở: Số ô2, tổ 1, ấp Thuận An, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Văn Tiên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG THẠNH

Trụ sở: Số 438, đường Lạc Long Quân, khu phố 4, Phường 4, Thành Phố Tây Ninh, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Mỹ Ánh

LÊ PHƯỚC TAI

Trụ sở: Bàu đăng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Phước Tài

VƯONG CẨM PHÁT

Trụ sở: KP2 Phường II Thị Xã Tây Ninh, Thành Phố Tây Ninh, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Vương Cẩm Phát

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÍ TÂM

Trụ sở: Số 357, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, Thành Phố Tây Ninh, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Đăng Tam

LÊ THỊ TIẾN

Trụ sở: Thị Xã TN, Thành Phố Tây Ninh, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Tiến

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÍCH TUYỀN

Trụ sở: ấp B, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Bích Tuyền

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG THỪA

Trụ sở: Tổ 1, ấp Ninh Bình, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Văn Thừa