Công ty ở Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(TEXON MOECKMUEHL GMBH)

Trụ sở: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH SÁU HẠT

Trụ sở: Số 251 ấp Chánh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Hồng Cao

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(TEXON NON WOVEN LTD)

Trụ sở: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH MTV GỖ LONG GIANG

Trụ sở: Số 384, Tổ 22, ấp Cao Su, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Minh Kha

CÔNG TY TNHH MTV GỖ L&L

Trụ sở: Số 127, Tổ 4, ấp Long Hòa, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Trung Tín

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TMTC(DYETEC INSTITUTION)

Trụ sở: ấp Thuận Đông, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM KIM HỒNG

Trụ sở: Tổ 12, ấp Chánh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Thị Kim Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(WEXI CO.LTD)

Trụ sở: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(MILSPEED LIMITED)

Trụ sở: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU QUỐC TẾ MỘC BÀI

Trụ sở: ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Văn Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(SOU LE ENTERPRISE(H.K) CO., LTD)

Trụ sở: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(HENKEL TECHNOLOGIES(KOREA) LIMITED)

Trụ sở: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(TOPPING INTERNATIOMAL CO.LTD)

Trụ sở: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(DKSH SOUTH EAST ASIA PTE LTD)

Trụ sở: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(ORKING CO.,LTD)

Trụ sở: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH MTV HƯỜNG SANG

Trụ sở: Tổ 8, ấp B, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đàm Văn Hường

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HỘI CHỢ NGHỆ THUẬT QUỐC BẢO

Trụ sở: Tổ 8, ấp Long Hòa 2, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Khoa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH PHÁT TIẾN

Trụ sở: Tổ 5, ấp Rừng Dầu, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI (YMC ENTERTAINMENT)

Trụ sở: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN PHÚC ĐẠT

Trụ sở: Số 576, ấp Long Phú, Xã Long Khánh, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Đăng Khoa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÍ THÀNH PHÚC

Trụ sở: Số 1253, khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI PHẠM VĂN TÁM

Trụ sở: Số 2005, ấp Chánh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Văn Tám

TRƯỜNG MẪU GIÁO LỢI THUẬN

Trụ sở: Thuận Chánh, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(USM CORPORATION LTD)

Trụ sở: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH QUÝ CƯỜNG

Trụ sở: Tổ 22, ấp Thuận Tâm, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Cao Cường

TRƯỜNG MẪU GIÁO TIÊN THUẬN

Trụ sở: Rừng Dầu, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TN SẢN XUẤT GẠCH THANH TUYỀN

Trụ sở: Tổ 14, ấp Long Bình, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Văn Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI ( O2 PARTNERS.LLC )

Trụ sở: Khu TM hiệp Thành Mộc Bài, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Cty Cp Việt Nam Mộc Bài

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI( KOREAN STANDARDS ASSOCIATION(KSA))

Trụ sở: Khu TM Hiệp Thành, Mộc Bài, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Công Ty Cp Việt Nam Mộc Bài

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG NAM TÂY NINH(BANGKOK TIRE REFINERY CO., LTD)

Trụ sở: Tổ 8, ấp Phước Đông, Xã Long Phước, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: