Công ty ở Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG AN PHÚC THỌ

Trụ sở: Tổ 3, ấp Phước Hội, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Văn Nhẹ

CÔNG TY TNHH MTV HOA LAN THIÊN ANH

Trụ sở: Số 16B, Tổ 1, ấp Ninh Hòa, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đoàn Thị Bé

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VỆ SINH LÊ QUANG

Trụ sở: Số 1291, ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thị Thắm

CÔNG TY TNHH TM - DV - VẬN TẢI PHƯỚC TÀI

Trụ sở: Số 42, tổ 10, ấp Ninh Hưng 1, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Hữu Phước

CÔNG TY TNHH THỊNH THỊNH TÂN

Trụ sở: Tổ 3, ấp Phước Tân 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Thị Kiều Phương

CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM(KURARAY HONG KONG CO., LTD)

Trụ sở: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM(PACCESS, LLC)

Trụ sở: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM(JOOWON TECH CO., LTD)

Trụ sở: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM(TRIANGLE LAND TRADING CORP)

Trụ sở: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM(HYUN DAE SIKMO CO., LTD)

Trụ sở: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG BỬU

Trụ sở: Số 05, tổ 10, ấp Thuận Bình (Thửa đất số 151, tờ bản đồ số 1, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Tấn Bửu

CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VIỆT NAM(PROCAM-SOFTWARE, SYSTEMS&SERVICES LIMITED)

Trụ sở: ấp Thuận Hoà, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV - TƯ VẤN LÊ MINH

Trụ sở: Số 818, Tổ 1, ấp Bàu Dài, Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Minh Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TIỀN THANH TÂN

Trụ sở: Số 25, Tổ 1, ấp Ninh Hưng 1, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Thị Tuyết Loan

CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM(BONTEX (ASIA) HOLDING COMPANY LIMITED)

Trụ sở: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH MTV DINH ART

Trụ sở: Số 1112, tổ 9, ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Nam Định

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT ĐẠI TẤN

Trụ sở: Tổ 8, ấp Phước Bình 2, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Công Thái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC KHÁNH PHƯƠNG

Trụ sở: 68, Tổ 10, ấp Thuận An, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Võ Ngọc Thiện

CÔNG TY TNHH CHIẾN THẮNG THẮNG

Trụ sở: Số 100, Tổ 5, ấp Phước Nghĩa, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Tạ Thị Gái

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CHÚC BÌNH AN

Trụ sở: Số 01, tổ 5, ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Thị Ngọc Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY SẤY THIÊN NAM

Trụ sở: Tổ 14, ấp Ninh Phú, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Vân Trường

CÔNG TY TNHH MTV GAME GIẢI TRÍ THUẬN THIÊN

Trụ sở: Số 06, Tổ 8, ấp Phước Bình 2, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Tấn Nhựt

CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VIỆT NAM(FUNDAMENTAL INTERNATIONA CO., LTD)

Trụ sở: ấp Thuận Hoà, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VIỆT NAM(BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE,INC)

Trụ sở: ấp Thuận Hoà, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH CK-XD QUÂN SANG

Trụ sở: Tổ 7, ấp Thuận Tân, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Hồ Thanh Sang

CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VIỆT NAM(TOP UNITS DEVELOPMENTS LTD)

Trụ sở: ấp Thuận Hoà, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VIỆT NAM(TEXON INTERNATIONAL (ASIA) LTD)

Trụ sở: ấp Thuận Hoà, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH MTV XNK GỖ NGUYỄN GIA

Trụ sở: Số 59B, ấp Thuận An, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Thị Lệ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỖ TƯỜNG VY

Trụ sở: Số 1360 đường ĐT 781, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Trung Đạt

CÔNG TY TNHH MTV ĐÔ PHÁT DMC

Trụ sở: Tổ 6, ấp Khởi Trung, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Hồ Ngọc Trình