Công ty ở Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

UBND XÃ BẾN CỦI

Trụ sở: ấp 2, Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Anh Dũng

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN CỦI

Trụ sở: ấp 1, Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Trà

TRƯỜNG MẦM NON BẾN CỦI

Trụ sở: ấp 2, Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Hiệp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BẾN CỦI

Trụ sở: ấp 2, Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Dủng