Công ty ở Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV DINH ART

Trụ sở: Số 1112, tổ 9, ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Nam Định

CÔNG TY TNHH MTV ĐÔ PHÁT DMC

Trụ sở: Tổ 6, ấp Khởi Trung, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Hồ Ngọc Trình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÂN PHỐI SƠN ANH DŨNG

Trụ sở: Số 929, đường 784, ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Anh Dũng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC GIA HÂN THẾ KỶ

Trụ sở: Số 50, tổ 27, ấp Khởi Trung, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Trung Hiếu

CÔNG TY TNHH VIFUSA

Trụ sở: Số 1169, tổ 29, ấp Khởi Trung, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thanh Tuấn

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRÀ TÂM LAN

Trụ sở: Tổ 6, ấp Khởi Trung, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Thị Lấn

UBND XÃ CẦU KHỞI

Trụ sở: Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUY PHƯƠNG

Trụ sở: ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Thỉ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG PHÁT

Trụ sở: Tổ 1, ấp Khởi Trung, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Lựa

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG DŨNG

Trụ sở: Tổ 1, ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thái Dũng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN MINH CƯỜNG

Trụ sở: Tổ 7, ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Minh Cường

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG NGỌC SÁNG

Trụ sở: ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Thành Tâm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NGUYÊN CƯƠNG

Trụ sở: Tổ 7, ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Thị Manh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI QUYẾT ĐỊNH

Trụ sở: Số A/61 ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Phi Na