Công ty ở Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH THỊNH THỊNH TÂN

Trụ sở: Tổ 3, ấp Phước Tân 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Thị Kiều Phương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA RỒNG ĐEN

Trụ sở: Tổ 35, ấp Phước Tân 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Thúy Hiền

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ HƯNG LONG

Trụ sở: Số 18, tổ 39, ấp Phước Tân 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Văn Niệm

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ VĂN MINH

Trụ sở: Tổ 10, ấp Phước Long 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Châu Thị Ngọc Giàu

UBND XÃ PHAN

Trụ sở: Phước Tân 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng

TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ PHAN

Trụ sở: ấp Phước Tân, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Thanh Mai

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PHAN

Trụ sở: ấp Phước Tân, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Mã Văn Thơi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TRÀ

Trụ sở: Thửa đất số 103, tờ bản đồ số 19, ấp Phước Long 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LẠC HỒNG

Trụ sở: Tổ 39, ấp Phước Tân 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Cao Hồng Lạc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU PHƯƠNG NAM

Trụ sở: Số 640, ấp Phước Tân 2, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Phương