Công ty ở Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH CHIẾN THẮNG THẮNG

Trụ sở: Số 100, Tổ 5, ấp Phước Nghĩa, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Tạ Thị Gái

CÔNG TY TNHH MTV SX & TM NẤM LONG HẢI

Trụ sở: Tổ 14, ấp B4, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Ngọc Diễm

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT NGỌC THẢO

Trụ sở: Số 2, ấp A4, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Kim Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HOÀNG NGUYÊN SA

Trụ sở: Số 200, ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đoàn Quang Minh

UBND XÃ PHƯỚC MINH

Trụ sở: ấp B1, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Thành Tân

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC MINH

Trụ sở: ấp A1, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Thị Lựu

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC MINH A

Trụ sở: ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Danh

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC MINH B

Trụ sở: ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Quỳnh Trang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIỆP THUẬN TÂY NINH

Trụ sở: Số 2085, ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Thanh Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN DẦU TIẾNG

Trụ sở: ấp 02, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Ngọc Tặng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH THÔNG

Trụ sở: Số 15, ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Hồ Văn Thông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THUỶ LỢI DẦU TIẾNG - PHƯỚC HOÀ

Trụ sở: ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Dũng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM LONG

Trụ sở: B2, chợ Phước Minh, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thị Thủy

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HẠNH

Trụ sở: Chợ Phước Minh, ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Thị Ngọc Hạnh