Công ty ở Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MẦM NON SONG HƯƠNG

Trụ sở: Tổ 1, Đường 786, ấp Bình Phú, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Song

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LẠP XƯỞNG BĂNG BĂNG

Trụ sở: Số 0376, ấp Bình Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Thị Hoa Lan

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM TIỀN KIM TIỀN

Trụ sở: Số ô2, ấp Bình Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Mang Thị Thu Vân

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ KIM VI

Trụ sở: ô 2, chợ Bình Thạnh, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Thị Thiểu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ THANH THIẾU NHI BÌNH THẠNH

Trụ sở: Số ô2, ấp Bình Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Hải Yến

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHÁT BIÊN GIỚI

Trụ sở: Thửa đất số 221, tờ bản đồ số 21, ấp Bình Phú, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thanh Nhiều

UBND XÃ BÌNH THẠNH

Trụ sở: UBND xã Bình Thạnh, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

UBND XÃ BÌNH THẠNH

Trụ sở: ấp Bình Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THẠNH

Trụ sở: ô6 ấp Bình Hòa - Bình Thạnh, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỀN LỢI

Trụ sở: ấp Bình Quới, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Lộc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM TÂM

Trụ sở: Chợ Bình Thạnh, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thị Mum