Công ty ở Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ THỊ HUỆ

Trụ sở: Tổ 10, ấp Trảng Cỏ, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thị Huệ

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG (TÂY NINH)

Trụ sở: Tổ 4, ấp Bến Kinh, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Hồ Nhật Nam

UBND XÃ ĐÔN THUẬN

Trụ sở: UBND xã Đôn Thuận, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CHĂN NUÔI HEO THANH BÌNH (MAI VĂN MẮT)

Trụ sở: Thuận Lợi, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Mai Văn Mắt

CHĂN NUÔI HEO THANH BÌNH (PHẠM THỊ TRƠN)

Trụ sở: ấp Thuận Lợi, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Trơn

CHĂN NUÔI HEO THANH BÌNH (MANG THỊ YẾN)

Trụ sở: ấp Thuận Lợi, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Mang Thị Yến

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BỜI LỜI

Trụ sở: Xã Đôn Thuận, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐÔN THUẬN

Trụ sở: ấp Sóc Lào - Đôn Thuận, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH LONG

Trụ sở: Tổ 1, đường 782, ấp Bến Kinh, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Liên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH SANG

Trụ sở: Tổ 11, ấp Bùng Binh, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thanh Sang