Công ty ở Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH TIẾN

Trụ sở: Số nhà 0596 ấp Phước Hội, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Cúc

CÔNG TY TNHH MTV PHẾ LIỆU THUẬN HÒA PHÁT

Trụ sở: Tổ 1, ấp Phước Hưng, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Hoài Thương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG 855

Trụ sở: Tổ 6, ấp Phước Hưng, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Văn Đức

UBND XÃ PHƯỚC CHỈ

Trụ sở: UBND xã Phước Chỉ, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC PHONG

Trụ sở: Số 13-19, ấp Phước Thuận, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thị Huỳnh

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG LẬP

Trụ sở: ấp Phước Trung+Phước Lập, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

UBND XÃ PHƯỚC CHỈ

Trụ sở: Phước Đông, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG SÁU

Trụ sở: ấp Phước Đông, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Sáu