Công ty ở Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

UBND XÃ PHƯỚC LƯU

Trụ sở: UBND xã Phước Lưu, Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN VY

Trụ sở: Tổ 3, ấp Phước Tân, Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Văn Vui

UBND XÃ PHƯỚC LƯU

Trụ sở: ấp Phước Thành, Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC LƯU

Trụ sở: ấp Gò Ngãi - Phước Lưu, Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG CHÁNH

Trụ sở: ấp Phước Lợi, Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trịnh Văn Trung

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU KIM TÂM

Trụ sở: Tổ 22, ấp Phước Thành, Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Nhựt