Công ty ở Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY CP THƯƠNG BINH ĐÔNG HƯNG

Trụ sở: Thôn Thần Khê Xã Thăng Long, Huyện Đông Hưng, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Văn Vực

XÍ NGHIỆP HỒNG PHÚ

Trụ sở: Thị an xã Phú sơn, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Văn Cận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TIẾN LỢI

Trụ sở: Nhà ông Lợi, Khu Thị An, Thị Trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Tiến Lợi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC VIỆT CƯỜNG

Trụ sở: Nhà bà Phạm Thị Sử, Khu Thị An, Thị Trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Sử

CÔNG TY TNHH C.B.A

Trụ sở: Thôn Phương La xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Công Ba

CÔNG TY CP VLXD VÀ XÂY LẮP CẦU NAI

Trụ sở: Xã Phú Sơn, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Đình Chiến

QUỸ TDND XÃ QUỲNH HƯNG

Trụ sở: Xóm 6 xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

QUỸ TDND XÃ ĐỒNG TIẾN

Trụ sở: Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

QUỸ TDND XÃ AN VINH

Trụ sở: xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

QUỸ TDND XÃ QUỲNH NGỌC

Trụ sở: Xóm 7 xã Quỳnh ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

QUỸ TDND XÃ HOÀ TIẾN

Trụ sở: xã Hoà Tiến, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

QUỸ TDND XÃ HỒNG LĨNH

Trụ sở: xã Hồng Lĩnh, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

QUỸ TDND XÃ KIM TRUNG

Trụ sở: Thôn Kim Sơn xã Kim Trung, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

QUỸ TDND THỊ TRẤN HƯNG NHÂN

Trụ sở: Khu Thị An, Thị Trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

QUỸ TDND XÃ DUYÊN HẢI

Trụ sở: xã Duyên hải, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

QUỸ TDND XÃ CỘNG HOÀ

Trụ sở: Đồng Thái Cộng Hoà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

QUỸ TDND XÃ THỐNG NHẤT

Trụ sở: xã Thống nhất, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

QUỸ TDND XÃ MINH KHAI

Trụ sở: xã Minh khai, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

CTY XÂY DỰNG QUỲNH TRANG - TNHH

Trụ sở: xóm 1 xã Quỳnh trang, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hồng Lĩnh