Công ty ở Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH VŨ DUYỆT

Trụ sở: Nhà ông Duyệt, thôn Nam Tiền, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Duy Duyệt

CÔNG TY TNHH NÔNG - LÂM - THỦY SẢN VŨ GIANG

Trụ sở: Nhà ông Giang, khu Đông Trung, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Hồng Giang

CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH THÁI BÌNH

Trụ sở: Nhà ông Tốn, thôn Nam Huân Bắc, Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Tốn

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN PHÚC HUY

Trụ sở: Nhà ông Huy, thôn Nam Đường, Xã Nam Cao, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Quang Huy

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ MINH HÙNG

Trụ sở: Số 11, khu Cộng Hòa, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Mạnh Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUYÊN VIỆT THÁI BÌNH

Trụ sở: Nhà ông Sinh, thôn 2, Xã Vũ Quí, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thế Sinh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LONG

Trụ sở: Nhà ông Long, thôn Nam Tiến, Xã Hồng Tiến, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Minh Long

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH NÊ

Trụ sở: Nhà ông Thuận, khu Tiền Tuyến, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Thuận

CÔNG TY TNHH NGÔ VIẾT ĐIỀU

Trụ sở: Nhà ông Điều, thôn Bắc Sơn, Xã Quang Bình, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Viết Điều

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỦY NAM

Trụ sở: Nhà ông Nam, khu Hưng Long, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Văn Nam

CÔNG TY TNHH SINH THỊNH PHÁT

Trụ sở: Nhà ông Sinh, thôn Đồng Vàng, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Phan Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VIỄN THÔNG THÁI BÌNH

Trụ sở: Nhà ông Biển, thôn 2, Xã Vũ Quí, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Biển

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HỢP LONG

Trụ sở: Nhà ông Thắng, thôn Đại Đồng, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Thắng

CÔNG TY TNHH VIETNAMWINGS

Trụ sở: Nhà ông Nguyễn Xuân Tri, thôn Phụng Thượng, Xã Vũ An, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Công Triệu

TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC

Trụ sở: Khu Cộng Hòa, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Ngọc Thám

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NGUYÊN NGỌC

Trụ sở: Nhà ông Quý, thôn An Đông, Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Quý

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VẠN PHÁT HƯNG

Trụ sở: Nhà ông Hà, khu đô thị Tân Tiến, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Ngọc Hà

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANH TUẤN

Trụ sở: Nhà ông Tuấn, thôn Bắc Sơn, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Quốc Tuấn

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ MAY MẶC NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Trụ sở: Nhà ông Đáp, thôn Nam Đích, Xã Vũ Lễ, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Văn Đáp

TRẠM RA ĐA 25

Trụ sở: An Bồi, Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Xuân Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP GIA HÂN

Trụ sở: Nhà bà Trang, thôn Bích Kê, Xã Quốc Tuấn, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Huyền Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN NẤM THÁI SƠN MINH

Trụ sở: Nhà ông Nguyễn Văn Gia, thôn Nam Đường Tây, Xã Nam Cao, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Gia

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẶNG NGỌC TUẤN

Trụ sở: 56 phố Cộng Hòa, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Ngọc Tuấn

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Trụ sở: Khu cộng hòa, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Hùng Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG

Trụ sở: Nhà ông Lâm, thôn Tiền Phong, Xã Vũ Tây, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đoàn Thanh Lâm

CÔNG TY TNHH LƯU ĐỨC HÀ

Trụ sở: Nhà ông Phơn, thôn Dương Liễu 3, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Lưu Thị Hà

CÔNG TY TNHH THI CÔNG NỘI THẤT THANH ĐÀO

Trụ sở: Nhà bà Bùi Thị Đào, xóm 11, Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Thị Đào

CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH NGUYÊN

Trụ sở: Nhà bà Trần Thị Thu Hằng, thôn An Chỉ, Xã Bình Nguyên, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Thu Hằng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG NGUYÊN

Trụ sở: Nhà ông Phạm Ngọc Tú, thôn An Thọ, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Ngọc Tú

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP HẢI BÌNH PHÁT

Trụ sở: Nhà bà Đặng Thị Huệ, thôn 2, Xã Vũ Quí, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Thị Huệ