Công ty ở Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH VŨ DUYỆT

Trụ sở: Nhà ông Duyệt, thôn Nam Tiền, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Duy Duyệt

TRƯỜNG MẦM NON HÒA BÌNH

Trụ sở: Thôn Việt Hưng, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Thị Lý

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DUY ĐỨC

Trụ sở: Nhà ông Nguyễn Thanh Bình, xóm 3, thôn Đoài, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Bình

CÔNG TY TNHH PHÚ VIẾT

Trụ sở: Nhà ông Ngô Thanh Quang, thôn Nam Tiền, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Đồng Khánh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH ANH

Trụ sở: Nhà ông Vũ Đình Nhu, thôn Nam Tiền, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Đình Nhu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUYỆT THUỶ

Trụ sở: Nhà bà Hà, thôn Nam Tiền, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Thị Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ BÌNH

Trụ sở: Thôn Nam Tiền, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Thuỷ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG AN HOÀ

Trụ sở: Nhà ông Việt, Thôn Nam Tiền, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Văn Việt

CÔNG TY TNHH AN BÌNH

Trụ sở: Lô đất diện tích 2.483,8 m2, Thôn Nam Tiền, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Khẩn

CÔNG TY TNHH NAM THÁI

Trụ sở: Xóm 1 xã Hoà Bình, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Đình Nhu