Công ty ở Xã Thụy Duyên, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON THỤY DUYÊN

Trụ sở: Thôn Duyên Trữ, Xã Thụy Duyên, Huyện Thái Thụy, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Hương (Thục)

HTX DV NÔNG NGHIỆP THỤY DUYÊN

Trụ sở: ., Xã Thụy Duyên, Huyện Thái Thụy, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠT THÀNH

Trụ sở: Xóm 5 - Thụy Duyên, Xã Thụy Duyên, Huyện Thái Thụy, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Sáng