Công ty ở Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON NAM THẮNG

Trụ sở: Nam Thắng, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đào Thị Hoa

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÀ

Trụ sở: Thôn Hướng Tân, Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Thị Mai

TRƯỜNG MẦM NON NAM HỒNG

Trụ sở: Nam Hồng, Xã Nam Hồng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Thị Nguyệt

TRƯỜNG MẦM NON TÂY LƯƠNG

Trụ sở: Thôn Nghĩa, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Tô Thị Xuyến

TRƯỜNG MẦM NON TÂY GIANG

Trụ sở: Thôn Nam, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Thị Son

TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG CÔNG

Trụ sở: Phương Công, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Hà

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG CƠ

Trụ sở: Thôn Trinh Cát, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Gương

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG TRUNG

Trụ sở: Thôn Mỹ Đức, Xã Đông Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Hiên

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH ĐẠT

Trụ sở: Nhà ông Đạt, Thôn Vĩnh Trà, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Đạt

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỜNG LÂM

Trụ sở: Nhà ông Hoàng Văn Khánh, thôn Thượng, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Hoàng Văn Khánh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HUÊ BÌNH

Trụ sở: Nhà ông Bình, Thôn Đông, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Văn Bình

TRƯỜNG MẦM NON NAM THỊNH

Trụ sở: Thiện Châu, Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Lĩnh

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG TRÀ

Trụ sở: Xóm 5, Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Lượt

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG LÂM

Trụ sở: Thanh Đông, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Thị Nhung

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN

Trụ sở: Khu I, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thi Sáu

TRƯỜNG MẦM NON NAM PHÚ

Trụ sở: Thúy Lạc, Xã Nam Phú, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Thị Hiền

TRƯỜNG MẦM NON AN NINH

Trụ sở: Thôn Trình Trung Đông, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Hoàng Thị Duyên

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HẢI

Trụ sở: Thôn Thành Long, Xã Đông Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Thị Hảo

TRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG

Trụ sở: Thôn Đức Cường, Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Hoa

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG LONG

Trụ sở: Thôn Hưng Long Bắc, Xã Đông Long, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Nguyệt

TRƯỜNG MẦM NON VÂN TRƯỜNG

Trụ sở: Thôn Quân Bác Đình, Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Hà

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG QUÝ

Trụ sở: ốc Nhuận, Xã Đông Quí, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Thị Mượt

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG PHONG

Trụ sở: Vũ Xá, Xã Đông Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Thị Hoa

TRƯỜNG MẦM NON NAM HƯNG

Trụ sở: Xóm 6, thôn Tân Trào, Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Phượng

TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH

Trụ sở: ái Quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Thị Lụa

TRƯỜNG MẦM NON TÂY NINH

Trụ sở: Thôn 2, Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Lê

TRƯỜNG MẦM NON TÂY AN

Trụ sở: Trung Tiến, Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Hà Thị Châm

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG MINH

Trụ sở: Thôn Minh Châu, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Thị Len

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG HUY

Trụ sở: Nhà ông Hiếu, Thôn An Cư, Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Văn Hiếu

TRƯỜNG MẦM NON TÂY SƠN

Trụ sở: Trung Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Huệ