Công ty ở Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG CƠ

Trụ sở: Thôn Trinh Cát, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Gương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TACACO

Trụ sở: Nhà ông Cấp, Thôn Đức Cơ, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Văn Cấp

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THÀNH NINH

Trụ sở: Nhà ông Ninh, thôn Trinh Cát, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Thành Ninh

CÔNG TY TNHH TƯỜNG CHÍNH

Trụ sở: Nhà bà Nguyễn Thị Chín, Thôn Cam Lai, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Chín

CÔNG TY TNHH TIẾN BIỂN

Trụ sở: Nhà ông Biển, Thôn Trinh Cát, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Duy Biển

HTX DV ĐIỆN NĂNG XÃ ĐÔNG CƠ

Trụ sở: Xã Đông Cơ, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

HTX DVNN XÃ ĐÔNG CƠ

Trụ sở: Xã Đông Cơ, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ NGỌC KÝ

Trụ sở: Nhà ông Ký, Xóm 10, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Ngọc Ký

CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX ĐÔNG THÁI

Trụ sở: Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Duy Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ THIÊN HOÀNG DŨNG

Trụ sở: Nhà ông Hoàng Thế Khỏe, Thôn Đức Cơ, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Hoàng Thế Khỏe

CÔNG TY TNHH MEGA CMC

Trụ sở: Lô D3, KCN Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hồng Quân

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT

Trụ sở: Lô đất diện tích 14.325,9m2, Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Văn Việt

CÔNG TY TNHH GỐM SỨ THÀNH ĐÔ

Trụ sở: Lô D4 Khu công nghiệp khí mỏ Tiền Haỉ, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Dương

CÔNG TY TNHH MINH LONG

Trụ sở: Lô C2, Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Hoàng Văn Chín

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFRIT

Trụ sở: Lô đất diện tích 26.080,2 m2 Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Ngọc Du

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ TINH THÁI BÌNH

Trụ sở: Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hữu Long

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GỐM SỨ OHIO

Trụ sở: Lô diện tích 11.836,9m2, Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Đức Phi

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH SỨ HẢO CẢNH

Trụ sở: Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Tô Xuân Cảnh

CÔNG TY TNHH GẠCH MEN SỨ THANH HẢI

Trụ sở: Thôn Đức Cơ, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đào Danh Hải

CÔNG TY TNHH THUỶ TINH MINH THUỶ

Trụ sở: Lô diện tích 8196,4m2, Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Văn Trí Dũng