Công ty ở Xã Đông Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HẢI

Trụ sở: Thôn Thành Long, Xã Đông Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Thị Hảo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG

Trụ sở: Nhà ông Quyết, thôn Tân Hải, Xã Đông Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Ngọc Quyết