Công ty ở Xã Đông Long, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG LONG

Trụ sở: Thôn Hưng Long Bắc, Xã Đông Long, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Nguyệt

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG HUY

Trụ sở: Thôn Hưng Thịnh, Xã Đông Long, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Quang Hoan