Công ty ở Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG TRÀ

Trụ sở: Xóm 5, Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Lượt

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH TRANG

Trụ sở: Bến sông Trà Lý, Thôn Định Cư Đông, Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Thăng