Công ty ở Xã Đông Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG TRUNG

Trụ sở: Thôn Mỹ Đức, Xã Đông Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Hiên

CÔNG TY TNHH CHIÊM NGỌC KHÁNH

Trụ sở: Nhà ông Lê Minh Chiêm, Thôn Chỉ Trung, Xã Đông Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Minh Chiêm