Công ty ở Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON NAM CHÍNH

Trụ sở: Thôn Năng Tĩnh, Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Bưởi

QUỸ TDND TRUNG CHÍNH

Trụ sở: Xã Nam Chính, Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: