Công ty ở Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON NAM THẮNG

Trụ sở: Nam Thắng, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đào Thị Hoa

HTX DV ĐIỆN NĂNG XÃ NAM THẮNG

Trụ sở: Xã Nam Thắng, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH XUÂN HỒNG

Trụ sở: Nhà ông Đào Văn Hồng, thôn Nam Đồng Bắc, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đào Văn Hồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LOAN NGHĨA

Trụ sở: Nhà bà Loan, thôn Tân Hưng, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Loan