Công ty ở Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG CÔNG

Trụ sở: Phương Công, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Hà

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG SANG

Trụ sở: Nhà ông Thuận, Thôn Phương Trạch Tây, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Đức Thuận

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THIÊN HOÀNG

Trụ sở: Nhà ông Thể, Thôn Phương Trạch Đông, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Trọng Thể

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIA KHÁNH-GK

Trụ sở: Nhà ông Phạm Ngọc Bội, xóm 6, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Văn Bình