Công ty ở Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON TÂY NINH

Trụ sở: Thôn 2, Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Lê

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO TÍN

Trụ sở: Nhà ông Phúc, thôn Đại Hữu, Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG THÁI BÌNH

Trụ sở: Nhà ông Lưu Trùng Dương, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Lưu Trùng Dương