Công ty ở Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON TÂY PHONG

Trụ sở: Diêm Trì, Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Thị Phương

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP THIÊN HOÀNG NAM

Trụ sở: Nhà ông Nguyễn Văn Chung, Thôn Lưu Phương, Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Chung

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TIỀN HẢI

Trụ sở: Nhà ông Phạm Văn Dung, Thôn Quân Trạch, Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Văn Dung

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẠNH SƠN

Trụ sở: Thôn Riêm Trì, Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Trọng Thăng