Công ty ở Xã Dũng Nghĩa, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH HƯNG ĐẠT VIỆT NAM

Trụ sở: Nhà ông Thạch, thôn Dũng Thúy Hạ, Xã Dũng Nghĩa, Huyện Vũ Thư, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Hoàng Thị Huế

TRƯỜNG MẦM NON DŨNG NGHĨA

Trụ sở: Thôn Vô Thái, Xã Dũng Nghĩa, Huyện Vũ Thư, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DŨNG NGHĨA

Trụ sở: Xã Dũng nghĩa, Xã Dũng Nghĩa, Huyện Vũ Thư, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: