Công ty ở Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH NGÂN HÀ THÁI BÌNH

Trụ sở: Nhà ông Hải, thôn Hiệp Trung, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải

CÔNG TY TNHH MOTOR TRƯỜNG LỘC

Trụ sở: Nhà ông Lưu, xóm 11, thôn Nghĩa Thắng, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Thắng

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MINH DƯƠNG

Trụ sở: Nhà ông Hà Minh Dương, thôn Trung Nghĩa, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Hà Minh Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TÂN ANH

Trụ sở: Nhà ông Bùi Duy Hạnh, xóm 20, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Duy Hạnh

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ XÂY DỰNG HOÀNG SA

Trụ sở: Nhà ông Trần Văn Mạnh, thôn Trung Nghĩa, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Mạnh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT NAM

Trụ sở: Nhà ông Vũ Kiều Sơn, thôn Nam Hiệp Trung, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Kiều Sơn

CÔNG TY TNHH MAY LINH TRANG

Trụ sở: Nhà bà Lan, thôn Cầu Nhân, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đoàn Thị Kim Lan

CÔNG TY TNHH HƯNG ĐẠI VIỆT CONTAINER

Trụ sở: Nhà ông Hà Văn Bàn, xóm 14, thôn Nam Cầu Nhân, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Hạnh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI THÁI PHƯƠNG

Trụ sở: Nhà ông Tiến, thôn Nghĩa Thắng, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Văn Tiến

CÔNG TY TNHH MAY MẶC TRIỀU DƯƠNG

Trụ sở: Nhà ông Triều, Thôn Nam Hiệp Trung, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Xuân Triều

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HÒA

Trụ sở: Hiệp Trung, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY THẢO

Trụ sở: Nhà ông Chu Huy Thảo, Thôn Trung Nghĩa, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Chu Huy Thảo

CÔNG TY TNHH HỒNG QUANG THÁI BÌNH

Trụ sở: Nhà ông Dương Văn Mẫn, Xóm 7, Thôn Trung Nghĩa, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Văn Mẫn

CÔNG TY TNHH DỆT MAY TRƯỜNG SƠN THỊNH

Trụ sở: Nhà ông Vũ Mạnh Trường, thôn Nam Cầu Nhân, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Mạnh Trường

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN TÂN

Trụ sở: Nhà ông Đinh Văn Tiến, Thôn Nghĩa Thắng, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Văn Tiến

CÔNG TY TNHH KHANG HIỀN

Trụ sở: Nhà bà Nguyễn Thị Trinh Dơn, xóm 8, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Trinh Dơn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ HOÀNG BÁU

Trụ sở: Nhà ông Nguyễn Ngọc Báu (Nguyễn Văn Báu), xóm 8, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Báu (Nguyễn Văn Bá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUÝ HÀ

Trụ sở: Nhà ông Hà Minh Lực, thôn Nghĩa Thắng, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Mạnh Quý

CÔNG TY TNHH ĐỨC HẠNH

Trụ sở: Nhà ông Hạnh, Thôn Nghĩa Phương, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Văn Hạnh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH HƯƠNG HOÀNG

Trụ sở: Xóm 6, thôn Nam Hiệp Trung, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Quỳnh